PRIVACYBELEID 
 

De categorieën persoonsgegevens die wij verwerken, zijn afhankelijk van hoe je onze diensten gebruikt. Wij gebruiken je persoonsgegevens om onze online diensten af te stemmen op je voorkeuren, om je verzoeken te verwerken, om contact met je op te nemen over producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn, om prijstrekkingen, spelletjes of wedstrijden te organiseren of om relevante administratieve diensten uit te voeren. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Wij geven je persoonsgegevens nooit aan derden!
Als je een online account bij ons hebt (op de website) kun je bovendien je contactgegevens en marketingvoorkeuren wijzigen in het gedeelte ‘Mijn account’.
In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die gegevens verwerken en beschermen in verband met de diensten die we aanbieden. Dit omvat informatie die offline wordt verzameld in onze winkels of via onze klantenservices, en online via onze sites, via onze Beauty avonden, toepassingen (inclusief mobiele apps) en platforms van derden (“Sites”).

1 WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR WAT ER MET JE GEGEVENS GEBEURT?
DS Beauty – Stavrianidis Dimitrios is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens op onze Sites.

2 HOE NEEM IK CONTACT OP MET DE FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING?
Mocht je een vraag hebben over de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via e-mail naar dimi@ds-beauty.eu.

3. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens betreffen informatie waarmee jij direct of indirect kan worden geïdentificeerd ("Persoonsgegevens"). Dit omvat gewoonlijk informatie zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar kan ook andere informatie betreffen zoals IP-adres, winkelgewoonten, informatie over gezondheid en schoonheid, informatie over je levensstijl of voorkeuren zoals je hobby's en interesses. Gegevens over gezondheid worden ook wel “bijzondere persoonsgegevens" genoemd. Deze vereisen vanwege hun gevoeligheid extra bescherming.
4. WAT GEBEURT ER ALS JE ONS JE PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT OF WE JE PERSOONSGEGEVENS OP EEN ANDERE MANIER ONTVANGEN?
Wij verzamelen je Persoonsgegevens rechtstreeks op een aantal manieren, zoals wanneer je ons voorziet van je gegevens om je als klant voor onze Sites of als lid van een van onze loyaliteitsprogramma's te registreren, door je in te schrijven voor prijstrekkingen, spelletjes of wedstrijden, door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, informatie of mailings te ontvangen, door onze toepassingen te gebruiken, een product of dienst van ons te kopen, een enquête in te vullen, een schoonheids- of gezondheidsdiagnose te voltooien, commentaar te leveren of navraag te doen of contact op te nemen met onze klantenservice.

Wanneer je ons je Persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze in overeenstemming met dit privacybeleid verwerken. Indien je niet wilt dat we je Persoonsgegevens op deze manier verwerken, verzoeken we je ons deze niet te verstrekken.

Wij kunnen je Persoonsgegevens ook van andere bronnen ontvangen, inclusief informatie van commercieel beschikbare bronnen, zoals openbare databases en gegevensaggregators, en informatie van derden. Als je niet wilt dat we je Persoonsgegevens uit andere bronnen ontvangen, neem dit dan direct op met de betreffende bronnen.
We verwerken je Persoonsgegevens om je van onze diensten te voorzien, zoals hieronder nader wordt uitgelegd. In bepaalde gevallen verwerken wij je Persoonsgegevens alleen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld in de meeste gevallen waarin we je Persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, cookies of locatiegegevens gebruiken of je gevoelige persoonsgegevens verwerken. In andere gevallen kunnen wij ons beroepen op andere rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens, zoals de uitvoering van het contract met jou of legitieme belangen, zoals fraudepreventie.
Als je lid wordt van een van onze loyaliteitsprogramma's, mogen we daaruit op transparante wijze afleiden dat je wilt dat wij je Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verwerken. Je kunt je altijd afmelden voor marketingberichten zonder dat dit ten koste gaat van je loyaliteitsvoordelen.
Wanneer wij je Persoonsgegevens op basis van je toestemming verwerken, vragen wij altijd expliciet naar deze toestemming en alleen voor een bepaald doel. Verder vragen we je om aanvullende toestemming als we je Persoonsgegevens moeten gebruiken voor doeleinden die niet onder dit privacybeleid vallen.

Raadpleeg de tabel in paragraaf 6 voor details over de verschillende soorten Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen, de bijbehorende doeleinden en de rechtsgrond voor dergelijke verwerking.

5. WAT GEBEURT ER ALS DE KLANT EEN KIND IS?
Onze Sites zijn bedoeld voor volwassenen, maar er kunnen zich gevallen voordoen waarbij klanten jonger dan 13 de producten op onze Sites kopen of bekijken. Als we weten dat een klant jonger is dan 13, gebruiken we de Persoonsgegevens van deze klant niet voor marketingdoeleinden tenzij we daarvoor toestemming van de ouders krijgen.
Om toestemming van de ouders te geven voor marketing, kun je je ouder of voogd vragen om te bellen of te schrijven met behulp van de DS Beauty contactgegevens zoals vermeld in paragraaf 1 (alleen van toepassing voor leden met een klantenkaart of online account).

In sommige gevallen zullen wij uit je acties afleiden dat je ouderlijke toestemming hebt. We behouden ons dan het recht voor om te beslissen of je onze marketing zult ontvangen totdat je de gerechtigde leeftijd bereikt.

Bedenk echter wel dat toegang tot bepaalde delen van onze Sites en/of het recht op het ontvangen van prijzen, monsters of andere beloningen kan worden beperkt tot gebruikers van boven een bepaalde leeftijd. Wij kunnen je Persoonsgegevens gebruiken om leeftijdscontroles uit te voeren en dergelijke leeftijdsbeperkingen af te dwingen.
6. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
6.1 We verwerken de volgende categorieën Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

6.2 Browsen op onze Sites
WELKE PERSOONSGEGEVENS MOGEN WE VERZAMELEN?
Informatie over het type browser dat je gebruikt bij een bezoek aan onze Sites, je IP-adres en apparaatadres, hyperlinks waarop je hebt geklikt, de vorige website die je hebt bezocht voordat je op onze Sites arriveerde en informatie verzameld door cookies of soortgelijke trackingsystemen. Je gebruikersnaam, profielfoto, geslacht, netwerken en alle andere informatie die je wilt delen wanneer je Sites van derden gebruikt (zoals wanneer je de "Vind ik leuk"-functionaliteit op Facebook gebruikt).

WAT IS HET DOEL VAN DE VERWERKING?
Wij en externe dienstverleners die namens ons optreden) gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om gegevens over jou te verwerken wanneer je onze Sites bezoekt. We willen graag weten of je ons al eerder hebt bezocht en wat je voorkeuren zijn om je een ervaring op maat van onze Sites te bieden. Zie paragraaf 6.2. hieronder voor meer informatie over cookies.

HOELANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
In de toestemmingstool voor cookies vindt je informatie over de bewaartermijnen van elk cookie.
WAT IS ONZE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING?

Jouw toestemming wanneer je klikt op "Akkoord en doorgaan" in onze toestemmingstool voor cookies op onze Sites. In sommige gevallen, en altijd indien wettelijk toegestaan, zullen wij uit je handelingen afleiden dat je akkoord gaat met cookies. Houd er rekening mee dat we bepaalde elementaire surfgegevens moeten verwerken om de belangrijkste sitefuncties te kunnen bieden, zoals beveiligd inloggen, onthouden hoe ver je bent met een bestelling of je taalinstellingen. Het is altijd mogelijk om je cookievoorkeuren te wijzigen in onze toestemmingstool voor cookies of door de instellingen van je browser aan te passen.
6.2          Aankoop/Akkoord gaan met een dienst
WELKE PERSOONSGEGEVENS MOGEN WE VERZAMELEN?

Naam, titel, postadres, e-mailadres, telefoon thuis, mobiel nummer, klantenkaartnummer, wachtwoorden, bestelhistorie, betaalhistorie, betalingsgegevens (bijv. bankgegevens), bestelhistorie/verlanglijst, leeftijd/geboortedatum, geslacht, informatie over de behandeling van je verzoek (waaronder informatie over gereglementeerde geneesmiddelen en andere geneesmiddelen of schoonheidsproducten die je bestelt) en andere Persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt.

WAT IS HET DOEL VAN DE VERWERKING?
We verwerken Persoonsgegevens om je de producten of diensten te leveren die je van ons vraagt, waaronder het toesturen van producten of monsters die je hebt aangevraagd.

HOELANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
Zolang je bij ons blijft winkelen. Indien je na drie jaar geen transacties meer verricht, verwijderen of anonimiseren we je Persoonsgegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze voor een langere periode op te slaan.

WAT IS ONZE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING?
Deze informatie hebben wij nodig om je bestelling te kunnen verwerken of om een andere dienst te kunnen verlenen (uitvoering van een contract). Als we informatie over je nodig hebben die als gevoelig wordt beschouwd (bijvoorbeeld informatie over je gezondheid voor geneesmiddelen), zullen we je op transparante wijze informeren over onze wettelijke verplichtingen om dergelijke persoonsgegevens te verwerken.

6.3          Klantenservice
WELKE PERSOONSGEGEVENS MOGEN WE VERZAMELEN?
Naam, titel, postadres, e-mailadres, telefoon thuis, mobiel nummer, klantenkaartnummer, wachtwoorden, bestelhistorie, betaalhistorie, betalingsgegevens (bijv. bankgegevens), bestelhistorie/verlanglijst, leeftijd/geboortedatum, geslacht, informatie over de behandeling van je vraag, berichten en andere inhoud die je naar onze Sites verstuurt, en verdere informatie die je ons toestuurt in verband met een aankoop of een serviceaanvraag of andere vraag (waaronder gevoelige persoonlijke informatie).

WAT IS HET DOEL VAN DE VERWERKING?
Wij verwerken je Persoonsgegevens wanneer je contact met ons opneemt en wanneer we reageren op je vragen en opmerkingen.

HOELANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Algemene vragen en opmerkingen met betrekking tot problemen met de dienstverlening, winkelformules, beschikbaarheid van voorraden, enz. voor een periode van drie jaar na de laatste communicatie met jou. Mededelingen in verband met lichamelijk letsel, ongevallen en andere gezondheids- en veiligheidskwesties moeten wellicht langer worden bewaard in geval van rechtsvorderingen of schikkingen.

WAT IS ONZE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING?

Voor de afhandeling van je vragen, opmerkingen of klachten op jouw verzoek (uitvoering van een contract of quasi-contract).

6.4          Suggesties doen voor producten en diensten die je kunnen interesseren
WELKE PERSOONSGEGEVENS MOGEN WE VERZAMELEN?

Naam, titel, postadres, e-mailadres, mobiel nummer, klantenkaartnummer, bestelhistorie/verlanglijst (inclusief aankopen die je doet op onze site, in onze mobiele app, winkel of apotheek), betaalhistorie, leeftijd, geboortedatum, geslacht, producten die je op onze Site bekijkt, je merkvoorkeuren, favoriete winkel, handelingen die je op onze website verricht of tijdens het bekijken van onze e-mailberichten, antwoorden die je geeft in enquêtes of wedstrijden, je koopgewoontes en voorkeuren en informatie over je levensstijl, zoals hobby's en interesses, geografische gegevens.

WAT IS HET DOEL VAN DE VERWERKING?

Om producten of diensten op maat voor te stellen (waaronder producten of diensten van relevante derden) waarvan wij denken dat ze interessant voor je kunnen zijn op basis van je winkelgeschiedenis en -gedrag, je geografische gegevens, je voorkeuren en onze strategieën voor marketingsegmentatie. Dit kunnen we doen door je - per post, e-mail, nieuwsbrief, sms, pushberichten of telefoon - details over producten, diensten, speciale aanbiedingen, promoties en andere informatie te sturen. We kunnen ook contact met je opnemen om je de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan enquêtes voor klantenonderzoek, promoties, prijsuitreikingen of wedstrijden. Je kunt ook reclameacties voor de winkel (zoals kortingsbonnen) van ons ontvangen wanneer je een account bij ons hebt of lid bent van een van onze loyaliteitsprogramma's.

HOELANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Zolang je bij ons blijft winkelen. Als je een klantenkaart hebt en na drie jaar geen transacties meer verricht, verwijderen of anonimiseren we je Persoonsgegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze voor een langere periode op te slaan. Als je online koopt en als gast afrekent, bewaren we je gegevens gedurende één jaar vanaf de transactiedatum. Als je bent geabonneerd op een van onze nieuwsbrieven, bewaren we je gegevens totdat je je afmeldt.
WAT IS ONZE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING?

Je kunt ons daartoe machtigen als je lid wordt met een klantenkaart door het aanvaarden van onze Algemene voorwaarden (uitvoering van een contract).

6.5 Wedstrijden en spelletjes
WELKE PERSOONSGEGEVENS MOGEN WE VERZAMELEN?

Naam, titel, postadres, e-mailadres, telefoon thuis of mobiel nummer, leeftijd, geboortedatum, geslacht, door gebruiker gegenereerde content, geografische gegevens of andere Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt om aan de wedstrijd of het spel te kunnen deelnemen.

WAT IS HET DOEL VAN DE VERWERKING?

Voor het uitvoeren van prijstrekkingen, spelletjes of wedstrijden waaraan jij deelneemt en om de winnaar te bepalen of je de prijs te overhandigen als je wint en voor marketingdoeleinden.

HOELANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Drie maanden na afronding van de wedstrijd of het spel, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze voor een langere periode op te slaan. We zullen uw geografische gegevens gedurende 90 dagen bewaren.

WAT IS ONZE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING?

Het kan zijn dat wij deze informatie nodig hebben voor identificatiedoeleinden en om je de prijs te kunnen overhandigen indien van toepassing (uitvoering van een contract). Wanneer we van plan zijn je persoonsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden, zullen we je hiervan duidelijk op de hoogte stellen voordat we je persoonsgegevens verzamelen en je om je toestemming vragen. Je kunt ons bij het installeren van de app toestemming geven voor het gebruik van je geografische gegevens.

6.6 Online winkelen
WELKE PERSOONSGEGEVENS MOGEN WE VERZAMELEN?

Naam, titel, postadres, e-mailadres, telefoon thuis of mobiel nummer, informatie over producten die je bestelt (waaronder gezondheidsproducten of geneesmiddelen indien je bij onze online apotheek bestelt), bestelhistorie, details over je aankoop, betalingsgegevens, betaalhistorie, leeftijd.

WAT IS HET DOEL VAN DE VERWERKING?

Voor het verwerken van je online aankoop en het product aan je te leveren zoals besteld. Je betalingsgerelateerde Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan betalingsdienstverleners voor de verwerking van je betalingen.

HOELANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Zolang je bij ons blijft winkelen. Indien je na drie jaar geen transacties meer verricht, verwijderen of anonimiseren we je Persoonsgegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze voor een langere periode op te slaan. Als je afrekent als gast, bewaren we je gegevens gedurende één jaar vanaf de transactiedatum.

WAT IS ONZE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING?

Deze informatie hebben we nodig om je online bestelling volgens contract uit te voeren; voor het verwerken van informatie over gezondheid en schoonheid of diagnostische gegevens; je toestemming.
Fraudepreventie en andere administratieve diensten, zoals registratie
WELKE PERSOONSGEGEVENS MOGEN WE VERZAMELEN?

Naam, titel, postadres, e-mailadres, telefoon thuis of mobiel nummer, klantenkaartnummer, informatie over gezondheid of diagnostische gegevens, NHS-nummer (alleen VK), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens), betaalhistorie, leeftijd.

WAT IS HET DOEL VAN DE VERWERKING?

Om administratieve diensten uit te voeren, met inbegrip van het verwerken van alle aanvragen die je bij ons indient voor het verlenen van de diensten, het voorkomen of opsporen van fraude of andere misdrijven, het verifiëren van je identiteit en krediet-/betalingsstatus, of het verwerken van betalingsopdrachten. Je betalingsgerelateerde Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan betalingsdienstverleners voor de verwerking van je betalingen of aan de politie ter voorkoming van fraude.

HOELANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Zolang je bij ons blijft winkelen. Indien je na drie jaar geen transacties meer verricht, verwijderen of anonimiseren we je Persoonsgegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze voor een langere periode op te slaan.

WAT IS ONZE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING?

Om fraude te voorkomen en op te sporen en om ervoor te zorgen dat je identiteit en transacties beveiligd zijn (belangenafweging tussen enerzijds onze belangen en anderzijds het voorkomen van fraude en het beschermen van onze klanten). Wij voeren andere administratieve diensten uit om je de desbetreffende onderliggende diensten te leveren (uitvoering van een contract).

Cookies en soortgelijke technologieën

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën (“Cookies”) om onze producten en jouw ervaring op onze Sites te verbeteren door informatie te verzamelen over hoe je onze Sites gebruikt. Sommige Cookies die we gebruiken zijn nodig om de kernfunctionaliteit van de site mogelijk te maken, bijvoorbeeld om veilig te kunnen inloggen of om te onthouden hoe ver je bent met een bestelling, maar we gebruiken ook Cookies die ons in staat stellen om het gebruik van de site te analyseren (zodat we de prestaties kunnen meten en verbeteren), en advertentiecookies die worden gebruikt door reclamebedrijven om advertenties te tonen die relevant zijn voor je interesses.

We kunnen onze Sites en onze producten ook afstemmen op jouw interesses en behoeften, door informatie over je apparaat te verzamelen en deze te koppelen aan je Persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat onze Sites je de optimale webbeleving bieden.

Ga naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout om je af te melden voor Google Analytics.

Je kunt meer informatie bekijken over de Cookies die wij gebruiken en je voorkeuren aanpassen via de cookie voorkeursinstellingen onderaan onze Sites. Houd er echter rekening mee dat je zonder cookies mogelijk niet alle mogelijkheden van onze Sites of online diensten kunt gebruiken.
MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
Uw gegevens kunnen gedeeld worden door onze hosting leverancier WIX.com

7.3 Delen van informatie over je Sitegebruik

Met jouw toestemming delen wij de informatie van je Sitegebruik met vertrouwde derden (bijv. adverteerders, reclamebureaus, advertentienetwerken, gegevensuitwisselingen, etc.) om je inhoud op maat aan te bieden die voor jou interessant kan zijn op basis van je eerdere activiteiten op onze Site. Deze vertrouwde derden kunnen hun eigen cookies, webbakens en soortgelijke traceringstechnologieën instellen en openen op jouw apparaat om ons te helpen je aangepaste inhoud en advertenties te leveren wanneer je onze betreffende Sites bezoekt. Zie paragraaf 6.2 voor meer informatie over Cookies en hoe je je daarvoor afmeldt.

Je kunt ook de website www.youronlinechoices.com bezoeken om te kiezen welke bedrijven advertenties op maat mogen leveren.

Houd er rekening mee dat zelfs als je je afmeldt, je nog steeds advertenties van ons kunt ontvangen die niet zijn aangepast op basis van de informatie over je Sitegebruik.

 HOELANG VERWERKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
Wij zullen je Persoonsgegevens alleen opslaan totdat is voldaan aan de hiervoor genoemde doeleinden waarvoor wij je Persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen en nadat onze wettelijke verplichtingen tot het bewaren van gegevens zijn vervallen, zoals nader omschreven in paragraaf 6.

 WAT ZIJN JE RECHTEN?
Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, heb je recht op:
het verkrijgen van bevestiging van ons over het al dan niet verwerken van je Persoonsgegevens en, indien dat het geval is, inzage in je Persoonsgegevens;
correctie van onjuiste Persoonsgegevens;
wissen van Persoonsgegevens;
bezwaar tegen de verwerking van Persoonsgegevens;
beperking van de verwerking van Persoonsgegevens; en
Overdraagbaarheid van Persoonsgegevens (dataportabiliteit) - de door jou aan ons verstrekte Persoonsgegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm ontvangen en those data dit overdragen aan een ander datacontroleur.

Je kunt hier meer informatie krijgen over deze rechten. Voor het uitoefenen van je rechten kun je contact opnemen met de databeschermingsmedewerker (zie paragraaf 2 voor contactgegevens) of contact opnemen met onze klantenservice.

Het is niet nodig om contact met onze functionaris gegevensbescherming op te nemen om geen marketingberichten meer van ons te ontvangen. Je kunt je afmelden voor het ontvangen van dergelijke berichten door naar de Privacyvoorkeuren in je ‘Mijn account’ te gaan (als je een account bij ons hebt). Het kan ook rechtstreeks vanuit de gestuurde berichten of door contact op te nemen met onze klantenservice. Of op de link klikken onderaan de mails dat we u sturen.

IS HET MOGELIJK OM MIJN TOESTEMMING VOOR VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IN TE TREKKEN?
Indien jouw toestemming de rechtsgrondslag is voor de verwerking van je Persoonsgegevens, kun je jouw toestemming intrekken voor:
marketingberichten: door in te loggen op je account onder Marketingvoorkeuren of door de link voor afmelden te gebruiken in een van onze marketingberichten.
gebruik van Cookies: via onze toestemmingstool voor Cookies onderaan op onze Sites.
overige doeleinden: door contact op te nemen met onze klantenservice als beschreven in paragraaf 10.
Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

. KUN JE EEN KLACHT INDIENEN BIJ DE GEGEVENSBESCHERMINGSINSTANTIES?
Als je van mening bent dat de verwerking van Persoonsgegevens door ons in strijd is met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, kun je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat waar je je gewoonlijke verblijfplaats, werkplek of vermeende inbreuk op de GDPR (AVG) hebt.

HOE BESCHERMEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot je Persoonsgegevens.

MOGEN WIJ ONS PRIVACYBELEID WIJZIGEN?
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van het privacybeleid hier te plaatsen. We raden je aan dit gedeelte regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven.
 

Gelaat

     Gezichtscrèmes

     Gezichtsverzorging

Haarverzorging

Lichaamsverzorging

     Bodymilk & cream

     Handverzorging

     Voetverzorging

     Bath & Shower

     Handgemaakte zeep

Man

Traditionele Thee

For Kids

Gratis levering in België en Nederland voor bestellingen vanaf €39

        Veilige betaling ( Bancontact,iDEAL, Overcshrijving)   -  GRATIS samples

  • Volg ons op Instagram
  • Volg ons op Facebook
Blijven we in contact?  Meldt u aan voor onze nieuwsbrief:
Selecteer een optie

Klantenservice   

                    

FAQ      

Contacteer ons   

Algemene voorwaarden  

Privacy policy  

 DS Beauty

Over ons

Blog

Contacteer ons

B2B 

Alle rechten voorbehouden, niets van deze website mag gekopieerd worden noch teksten noch foto's. 

DS Beauty/Stavrianidis Dimitrios           +32 (0) 492 96 96 00     BTW BE0547568166